Wastewater Treatment

wastewater-treatment-tank-edit

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

สินค้าถังสำเร็จรูป AQUA ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม
อพาร์ทเมนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ เช่น
หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ

Wastewater treatment tank

Package Wastewater treatment tank by AQUA is very easy for
maintenance and economy, which are approve by many apartment,
condominium, factory and many building project for government,
school and hospital.

Image is not available

• สำหรับบ้านพักอาศัย และโครงการบ้านจัดสรร

(Wastewater treatment tank for residential)

Image is not available
Image is not available

ถังดักไขมัน
ใต้ซิงค์ล้างจาน
(Grease Trap Tank)

Image is not available

ถังน้ำใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

Image is not available

ถังเก็บน้ำ
(Water Tank)

Image is not available

ถังบำบัดน้ำเสียห้องน้ำ
(Septic Tank)

Image is not available

ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย
(Wastewater treatment tank)

NBF-Series

Image is not available

• อาคารพักอาศัย,โรงพยาบาล,โรงแรม,หน่วยงานราชการ
(Wastewater treatment tank for hight building)

Image is not available
Image is not available

ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

Image is not available
Image is not available

ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

Image is not available
Image is not available

ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า
(Aboveground Water Storage Tank)

Image is not available
Image is not available

ถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดใหญ่
(Underground Water Storage Tank)

Image is not available
Image is not available

• โรงงานอุตสาหกรรม
(Wastewater treatment tank for factory)

Image is not available
Image is not available

AC-Series

น้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม
(Wastewater From Toilet)

Image is not available

NBF-Series

น้ำเสียจากกระบวนการผลิต
(Wastewater From Production Process)

Image is not available
Image is not available

AKZ-Series

ระบบบำบัดน้ำเสียไขมัน
(Arokit Enzyme Tank)

wastewater-treatment-tank - copy

Wastewater treatment tank

Showing all 8 results