ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA PAC (AP)
ทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก น้ำใสและตะกอนเบาออกจากกัน เฉพาะส่วนน้ำใสเท่านั้นที่จะไหลล้นไปสู่ส่วนกรองไร้อากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ : ได้นำส่วนเกรอะและส่วนกรองไว้รวมกัน เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของบ้านพักอาศัยและสำนักงานขนาดเล็ก ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนสามารถระบายลง สู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ แหล่งน้ำธรรมชาติ

สะดวก ประหยัดเนื้อที่ ด้วยสองหน้าที่ในถังเดียว

• ควบคุมการไหลของน้ำ Double Flow System

• ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

• ได้รับรองมาตรฐานการทำงานตาม ISO9001

รหัสสินค้า: aqua-ap หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

AQUA PAC
อาศัยกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย แบบไม่ใช้อากาศโดยน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆภายในอาคารจะไหลลงสู่ถัง AQUA PAC ในส่วนแรกซึ่งจะทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก น้ำใสและตะกอนเบาออกจากกัน เฉพาะส่วนน้ำใสเท่านั้นที่จะไหลล้นไปสู่ส่วนกรองไร้อากาศ ซึ่งจะมีแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (ANAEROBIC BACTERIA) อาศัยอยู่ส่วนล่างของถังลอยตัวอยู่ตามช่องว่าง และเกาะตัวอยู่ที่ผิวของตัวกลางพลาสติกทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ส่วนที่เหลืออีกครั้ง ได้น้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนไหลออกทางส่วนบนของถังลงสู่ท่อระบายน้ำ

 

AQUA PAC เน้นคุณภาพควบคุมการไหลของน้ำแบบ Double Flow

คุณสมบัติของ Double Flow

1.ช่องผ่านน้ำเสียที่ผ่านจากการแยกกากจากส่วนแยกตะกอนอยู่สูงจากก้นถังและทำให้น้ำเสียใสเท่านั้นที่เข้าสู่ส่วนกรองโดยไม่มีตะกอนหนักหรือตะกอนเบาปะปนเข้าไปส่วนกรอง

2.ด้วยปริมาตรส่วนกรองที่มากและปริมาณตัวกลางที่มากกว่าให้พื้นที่ยึกเกาะแก่แบคทีเรียมากกว่าทำให้ปริมาณแบคทีเรียในส่วนกรองมีมาก ประสิทธิภาพการบำบัดจึงสูงกว่า

3. การไหลของมวลน้ำเสียแบบ Double Flow มีระยะทางมากกว่าให้โอกาสน้ำเสียสัมผัสกับแบคทีเรียได้รับการบำบัดมากกว่า