ถังบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

เหมาะสำหรับโครงการบ้านพักอาศัย และ บ้านจัดสรร


แนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับระบบบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ : ได้นำส่วนเกรอะและส่วนกรองไว้รวมกัน เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของบ้านพัก
อาศัยและสำนักงานขนาดเล็ก ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนสามารถระบายลง สู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ก่อ
ให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ
สะดวก ประหยัดเนื้อที่ ด้วยสองหน้าที่ในถังเดียว
• ควบคุมการไหลของน้ำ Double Flow System
• ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง
• ได้รับรองมาตรฐานการทำงานตาม ISO9001

ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่รวมส่วนเกรอะและส่วนกรองเติมอากาศ ไว้ในถังใบเดียวกันเพื่อช่วยประหยัดและสะดวกในการติดตั้ง
ระบบภายในออกแบบให้ Treatment Flow patern เป็นแบบ Double flow ทำให้มีประสิทธิภาพการบำบัดที่สูงสุดในงบประมาณที่คุ้มค่า
สามารถบำบัดให้ค่า BOD<= 20 mg/l เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการนำน้ำกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้หรืออาคารขนาดเล็ก มีขนาดให้เลือก
ใช้ตั้งแต่ 800-3,000 L/Day
ติดตั้งง่าย สะดวก และประหยัดเวลา
• ทำงานแบบ Fluidize moving bed*
• ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง
• ได้รับรองมาตรฐานการทำงานตาม ISO9001
*ทำให้ media ภายในมีการเคลื่อนตัวเพื่อสลัดคราบจุลินทรีย์เก่าและสร้างจุลินทรีย์ใหม่ขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ

ระบบบำบัดน้ำเสีย-บ้านพักอาศัย
ถังบำบัดน้ำเสีย : Wastewater treatment tank

ระบบบำบัดน้ำเสีย-อาคารสูง
ถังบำบัดน้ำเสีย : Wastewater treatment tank

ระบบบำบัดน้ำเสีย-โรงงาน
ถังบำบัดน้ำเสีย : Wastewater treatment tank

สินค้าถังสำเร็จรูป AQUA ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์