ถังบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

Wastewater treatment tank

สินค้าถังสำเร็จรูป AQUA ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม
อพาร์ทเมนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ เช่น
หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ

Package Wastewater treatment tank by AQUA is very easy for
maintenance and economy, which are approve by many apartment,
condominium, factory and many building project for government,
school and hospital.

• อาคารพักอาศัย,โรงพยาบาล,โรงแรม,หน่วยงานราชการ
(Wastewater treatment tank for hight building)

(Wastewater treatment tank for residential)

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ถังดักไขมัน
ใต้ซิงค์ล้างจาน
(Grease Trap Tank)

ถังน้ำใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

ถังบำบัดน้ำเสียห้องน้ำ
(Septic Tank)

ถังเก็บน้ำ
(Water Tank)

ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย
(Wastewater treatment tank)

NBF-Series

Image is not available

• สำหรับบ้านพักอาศัย และโครงการบ้านจัดสรร

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า
(Aboveground Water Storage Tank)

ถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดใหญ่
(Underground Water Storage Tank)

Image is not available

• โรงงานอุตสาหกรรม
(Wastewater treatment tank for factory)

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

AC-Series

น้ำเสียจากกระบวนการผลิต
(Wastewater From Production Process)

NBF-Series

น้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม
(Wastewater From Toilet)

AKZ-Series

ระบบบำบัดน้ำเสียไขมัน
(Arokit Enzyme Tank)

เหมาะสำหรับโครงการบ้านพักอาศัย และ บ้านจัดสรร

แนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ : ได้นำส่วนเกรอะและส่วนกรองไว้รวมกัน เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของบ้านพัก
อาศัยและสำนักงานขนาดเล็ก ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนสามารถระบายลง สู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ก่อ
ให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ
สะดวก ประหยัดเนื้อที่ ด้วยสองหน้าที่ในถังเดียว
• ควบคุมการไหลของน้ำ Double Flow System
• ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง
• ได้รับรองมาตรฐานการทำงานตาม ISO9001

ระบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่รวมส่วนเกรอะและส่วนกรองเติมอากาศ ไว้ในถังใบเดียวกันเพื่อช่วยประหยัดและสะดวกในการติดตั้ง
ระบบภายในออกแบบให้ Treatment Flow patern เป็นแบบ Double flow ทำให้มีประสิทธิภาพการบำบัดที่สูงสุดในงบประมาณที่คุ้มค่า
สามารถบำบัดให้ค่า BOD<= 20 mg/l เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการนำน้ำกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้หรืออาคารขนาดเล็ก มีขนาดให้เลือก
ใช้ตั้งแต่ 800-3,000 L/Day
ติดตั้งง่าย สะดวก และประหยัดเวลา
• ทำงานแบบ Fluidize moving bed*
• ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง
• ได้รับรองมาตรฐานการทำงานตาม ISO9001
*ทำให้ media ภายในมีการเคลื่อนตัวเพื่อสลัดคราบจุลินทรีย์เก่าและสร้างจุลินทรีย์ใหม่ขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ

ระบบบำบัดน้ำเสีย-บ้านพักอาศัย
ถังบำบัดน้ำเสีย : Wastewater treatment tank

ระบบบำบัดน้ำเสีย-อาคารสูง
ถังบำบัดน้ำเสีย : Wastewater treatment tankระบบบำบัดน้ำเสีย-โรงงาน
ถังบำบัดน้ำเสีย : Wastewater treatment tank

สินค้าถังสำเร็จรูป AQUA ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ

Showing all 8 results