ดาวน์โหลดเอกสาร

Company Profile 2023

Company Profile

Company Profile

Catalog : ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ Bactikiller

ถังเก็บน้ำ Forest

ถังเก็บน้ำ Delfino

ถังเก็บน้ำ Seabreeze

ถังเก็บน้ำ Lite

ถังเก็บน้ำ GWT , XWT

ถังเก็บน้ำใต้ดิน AUT

ถังเก็บน้ำใต้ดิน AUT - Big tank

ถังเก็บน้ำ WTB

ถังเก็บน้ำ WTF-V ทรงตั้งพื้น

ถังเก็บน้ำใต้ดิน AUF (Fiberglass)

AUF-H 2.0 Big
Download

AUF-H 2.5 Big
Download

ถังเก็บน้ำบนดิน WTF (Fiberglass)

WTF 2.0 Big
Download

WTF 2.5 Big
Download

Catalog : ถังดักไขมัน/ระบบย่อยไขมัน

ถังดักไขมัน/ระบบย่อยไขมัน

ถังบำบัด AKZ 01-06

ถังบำบัด AKZ 07-25

ถังบำบัด AKZ 30-60

ถังดักไขมัน GT PE

ถังดักไขมัน GT ใต้ซิงค์

Catalog : ถังบำบัดน้ำเสีย / ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ถังบำบัดน้ำเสีย / ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ถังบำบัดน้ำเสีย AP Small Tank

ถังบำบัดน้ำเสีย ST Small Tank

ถังบำบัดน้ำเสีย AF Small Tank

ถังบำบัดน้ำเสีย ABF Small Tank

ถังบำบัดน้ำเสีย STBF Small Tank

ถังบำบัดน้ำเสีย AP Big Tank

ถังบำบัดน้ำเสีย ST Big Tank

ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua Compact Aeration (AC)

ถังบำบัดน้ำเสีย ABF Big Tank

ถังบำบัดน้ำเสีย ABC Big Tank

ถังบำบัดน้ำเสีย NBFR Big Tank

ถังบำบัดน้ำเสีย AF Big Tank

Catalog : ของใช้ในบ้าน

ของใช้ในบ้าน

Acti Aqua

Thai
Download

English
Download

Aqua Sem

Thai
Download

English
Download

Aqua La-munn

(สเปรย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)

Thai
Download

English
Download

Aqua La-munn (Green Pet)

Thai
Download

Catalog : Accessory

Accessory

ฝาถัง

คอถังสำเร็จรูป

ถังขยะฝังกำแพง

Plastic Media (ตัวกลางพลาสติก)

Aqua Flex (ทนทาน ขจัดปัญหาท่อแตก)

Aqua Seed (หัวเชื้อ)

การติดตั้งและบำรุงรักษา ถังบำบัดน้ำเสีย