Turbular membrane type (Shumaflex) : หัวจ่ายอากาศชนิดยางสังเคราะห์

หัวจ่ายอากาศแบบท่อยาง

หลักการทำงาน
SCHUMAFLEX  หัวจ่ายอากาศชนิดยางสังเคราะห์ ซึ่งได้รับการพัฒนามาให้ใช้ได้กับระบบบำบัดเสีย และ ระบบน้ำผลิตน้ำดี เพื่อใช้ในการเติมอากาศซึ่งสามารถให้ฟองอากาศขนาดเล็กประมาณ 1.5 -3 มิลลิเมตร ซึ่งเกิดจากรูพรุนเล็ก ๆ ที่ผิวของผิวยาง หัวจ่ายอากาศมีลักษณะคล้ายท่อ ซึ่งถูกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์และรัดแน่นด้วยคลิปที่ปลายทั้ง 2 ด้าน เมื่อมีการหยุดระบบเติมอากาศยางจะหดกลับรัดแน่นกับหัวจ่ายอากาศทำให้สิ่งแปลกปลอมไม่สามารถเข้าไปยังหัวจ่ายอากาศและระบบท่อจ่ายอากาศได้หัวจ่ายอากาศผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ใช้ยางสังเคราะห์ทีมีความยีดหยุ่นสูงและมีรูพรุนที่มีขนาดเล็ก เพื่อให้อัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนสูงสุด

ลักษณะการใช้งาน
1.ใช้ในระบบเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ
2.ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศกึ่งทำงานต่อเนื่อง
3.ใช้ในระบบกำจัดไนโตรเจน สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน.

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ผลิตจากวัตถุดิบทีมีคุณภาพสูงHigh – grade synthetic material.
มีการออกแบบให้เกิดความดันสูญเสีย ต่ำ
วัสดุมีความต้านการการกัดกร่อนของน้ำ