Silent Blower

เครื่องเติมอากาศ เสียงเบา ประหยัดพื้นที่ บำรุงรักษาน้อย

เนื่องจากปัจจุบันได้มีรูปแบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบของ คอนโดมิเนียม อพารต์เมนท์ และ อาคารสูงต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งอาคารสูงหรือที่พักอาศัยรูปแบบนี้มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเครื่องเติมอากาศก็เป็นอุปกรณ์สำคัญซึ่งจะขาดเสียมิได้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำให้อากาศกับจุลินทรีย์ต่าง ๆ ให้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื่องจากปัจจุบันได้มีรูปแบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบของ คอนโดมิเนียม อพารต์เมนท์ และ อาคารสูงต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งอาคารสูงหรือที่พักอาศัยรูปแบบนี้มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเครื่องเติมอากาศก็เป็นอุปกรณ์สำคัญซึ่งจะขาดเสียมิได้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำให้อากาศกับจุลินทรีย์ต่าง ๆ ให้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

ซึ่งในเครื่องเติมอากาศที่เป็นที่นิยมในการเลือกใช้กับระบบน้ำเสียยคือเครื่องเติมอากาศชนิด Three Lobe  ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานโดยการเคลื่อนที่ของ ใบพัด 2 ชุดที่มีลักษณะเป็น Lobe 3 แฉก เคลื่อนที่สัมพันธ์กันทำให้เกิดการบีบอัดของลมภายในตัวเครื่องและและส่งลมออกมายังภายนอก ซึ่งการทำงานของเครื่องเติมอากาศชนิดนี้แบบดังเดิมจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ขับผ่านชุดสายพานเพื่อทำให้เกิดการหมุนของใบพัด ทำให้เกิดเสียงดังระหว่างการทำงาน และ อีกทั้งยังต้องมีการดูแลปรับตั้งสายพานเป็นประจำเนื่องจากสายพานมีการยืดเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งซึ่งต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการในการปรับตั้ง และยังเกิดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเปลี่ยนสายพานเมื่อถึงอายุ รวมถึงระบบหล่อลื่นที่จำเป็นอีกเช่นการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเฟือง และการหล่อลื่นตลับลูกปืนต่าง ๆ โดยใช้จาระบี

เครื่องเติมอากาศ“ Silent blower” ได้ถูกพัฒนาเครื่องเติมอากาศ ให้มีลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและลักษณะการใช้งานทีเปลี่ยนไป โดยการพัฒนาเครื่องเติมอากาศชนิด Three Lobe แบบ เดิมให้สามารถทำงานได้เงียบขึ้น และสามารถลดจุดด้อยของเครื่องเติมอากาศชนิดนี้ในด้านความดังของเสียงให้เบาลงจากเดิมจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าคอนโด, อาคารสูง หรือ อาพาร์เมนต์ต่าง ๆ

อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาให้กับเจ้าของกิจการ ได้อีกโดยระบบการทำงานที่ไม่ต้องใช้สายพานเพื่อส่งแรงจากมอเตอร์เพื่อไปขับใบพัดให้ทำงานอีกต่อไป จึงทำให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านการปรับตั้งสายพานและ การเปลี่ยนสายพาน อีกทั้งเครื่องเติมอากาศถูกออกแบบมาให้ตลับลูกปืนทำงานอยู่ในช่องเก็บน้ำมันที่ใช้หล่อลื่นเฟืองอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้อง เติมหรือเปลี่ยนถ่ายจาระบีอีกต่อไป ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาให้กับเจ้าของกิจการและผู้ดูแล เครื่องเติมอากาศชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้รูปทรงมีลักษณะเป็นแนวดิ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ในแนวดิ่งทำให้พื้นที่ ๆ ใช้ในการติดตั้งเครื่องจักรลดลงไปจากเดิมกว่า 50 %

จากแบบเดิมซึ่งเหมาะสำหรับรูปแบบการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันที่เน้นการใช้ประโยชน์จากพื้นทีใช้สอย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัทอาควานิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โทร. 02-589-9717, 02-954-3341

E-mail: equipment@aqua.co.th , https://www.aqua.co.th