จากกรณีไฟไหม้ของห้าง Central World

Doffy ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสียจะมาขออธิบายจากกรณีไฟไหม้ของห้าง Central World ที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้เช่นไร

โดยเรามีทฤษฏีเบื้องต้นข้อหนึ่งจากหลายๆสมมุติฐาน ที่อาจจะเป็นไปได้มาเล่าให้ได้เข้า่ใจกันมากขึ้น รวมถึงข้อแนะนำการให้ความรู้ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

และวิธีการป้องกัน รวมถึงความรู้ด้านการติดไฟว่าเกิดขึ้นได้แบบใด

#ระบบบำบัดน้ำเสีย #ความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย #ข้อแนะนำ #Biogas#ประกายไฟ #เชื้อเพลิง #ก๊าซชีวภาพ #บ่อเก็บตะกอน #บ่อตกตะกอน #บ่อบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ #แนวทางป้องกันการเกิดเพลิงลุกไหม้จากก๊าซชีวภาพ #ไฟไหม้เซ็นทรัลเวิล์ด #ข่าวไฟไหม้ #ห้างเซ็นทรัลเวิล์ด

กำหนดการในวัน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

มีพิธีการอะไรบ้างในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

* วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ https://viagrageneriquefr24.com พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

* วันที่ 3 พฤษภาคม เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ และจุดเทียนชัย

* วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร

* วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

* วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

* แต่งกายชุดสุภาพ สวมเสื้อสีเหลือง | มีบริการรถรับ-ส่งฟรี
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.phralan.in.th

อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการอาคารพักอาศัย ร้านอาหาร ชุมชุม เทศบาล ต.หนองไม้แดง จ.ชลบุรี

อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการอาคารพักอาศัย

ร้านอาหาร ชุมชุม เทศบาล ต.หนองไม้แดง จ.ชลบุรี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.

โดยมีการออกบูธโชว์ Flow การทำงานระบบ NBF และระบบ AKZ และมีถัง AP-300 , ถังดักไขมัน GT-30S , โชว์ถังบำบัดน้ำเสีย Model NBF , AKZ

และแจกของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 120 คน

กลุ่มอมตะ จับมือร่วมพันธมิตรท้องถิ่นผุดแผนจัดการน้ำ-ขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ภายใต้โครงการ “พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ 8 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง,บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ,บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ,บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เทสท์ เทค จำกัด ณ อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและขยะภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงชุมชนที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เผยว่ากลุ่มอมตะ มีแนวความคิดในการบริหารจัดการน้ำเสียและขยะทั้งภายในและนอกนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ ดูแลฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังเล็งเห็นงผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน, พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งนำมาสู่การเกิดปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ำและการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งการจัดการผลกระทบดังกล่าวจึงจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ด้าน นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง กล่าวว่า เทศบาลฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและขยะให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่พาณิชยกรรม เช่น ตลาดนัด ,หอพัก ,ห้องเช่าและร้านอาหาร โดยจัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาคลองภายในพื้นที่ของเทศบาลฯ เพื่อขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะต่อไป