อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการอาคารพักอาศัย ร้านอาหาร ชุมชุม เทศบาล ต.หนองไม้แดง จ.ชลบุรี

อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการอาคารพักอาศัย

ร้านอาหาร ชุมชุม เทศบาล ต.หนองไม้แดง จ.ชลบุรี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.

โดยมีการออกบูธโชว์ Flow การทำงานระบบ NBF และระบบ AKZ และมีถัง AP-300 , ถังดักไขมัน GT-30S , โชว์ถังบำบัดน้ำเสีย Model NBF , AKZ

และแจกของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 120 คน

Posted in Uncategorized @th.