ร่วมโครงการ ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมโครงการ “ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ณ บริเวณคลองเกลือ ต.หนองไม้แดง จ.ชลบุรี

Posted in News.