จากกรณีไฟไหม้ของห้าง Central World

Doffy ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสียจะมาขออธิบายจากกรณีไฟไหม้ของห้าง Central World ที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้เช่นไร

โดยเรามีทฤษฏีเบื้องต้นข้อหนึ่งจากหลายๆสมมุติฐาน ที่อาจจะเป็นไปได้มาเล่าให้ได้เข้า่ใจกันมากขึ้น รวมถึงข้อแนะนำการให้ความรู้ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

และวิธีการป้องกัน รวมถึงความรู้ด้านการติดไฟว่าเกิดขึ้นได้แบบใด

#ระบบบำบัดน้ำเสีย #ความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย #ข้อแนะนำ #Biogas#ประกายไฟ #เชื้อเพลิง #ก๊าซชีวภาพ #บ่อเก็บตะกอน #บ่อตกตะกอน #บ่อบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ #แนวทางป้องกันการเกิดเพลิงลุกไหม้จากก๊าซชีวภาพ #ไฟไหม้เซ็นทรัลเวิล์ด #ข่าวไฟไหม้ #ห้างเซ็นทรัลเวิล์ด

Posted in Uncategorized @th.