AQUA SEM (ย่อยกากฉับไว กลิ่นหายฉับพลัน) จุลินทรีย์ผง ดับกลิ่น

AQUA SEM (ย่อยกากฉับไว กลิ่นหายฉับพลัน)

ผงจุลินทรีย์ชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรงทนทานเพื่อมาช่วยย่อยกากของเสียในถังส้วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกำจัดกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของเสียที่ย่อยสลายไม่หมด นอกจากจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยยืดอายุการสูบส้วมได้อีกด้วย

 

หมวดหมู่:

รายละเอียด