ACTIAQUA (แอคติอาควา) จุลินทรีย์เข้มข้นประสิทธิภาพสูง

ACTIAQUA (แอคติอาควา) จุลินทรีย์ผง ทางด่วนของการลดกลิ่นอย่างปลอดภัย
เพราะห้องน้ำไม่ใช่เพียงแต่เป็นแค่ห้องน้ำของบ้านเรา ห้องน้ำยังเป็นหน้าตาของบ้าน การมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้เกิดทุกข์ทั้งเจ้าของบ้านและแขกผู้มาเยี่ยมเยียน Acti – AQUA จุลินทรีย์เข้มข้นประสิทธิภาพสูงในการช่วยย่อยกากและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องน้ำและท่อน้ำทิ้งได้อย่างรวดเร็ว กำจัดกลิ่นเหม็นในท่อ กำจัดกลิ่นในรูระบายน้ำ

 

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม