เครื่องเตรียมสารโพลีเมอร์

หลักการทำงาน      
AQWa floc เป็นระบบเตรียมสารละลายโพลิเมอร์อัตโนมัติสำเร็จรูป ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้ในการเตรียม สารละลายโพลิเมอร์ โดยการละลายผงโพลิเมอร์ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรวมตัวของตะกอน ในขบวนการบำบัดน้ำเสียหรือระบบผลิตน้ำดีสามารถเลือกได้ทั้งถังที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม, โพลีเอ็ท หรือ ไฟเบอร์กลาสการทำงานของเครื่องจักรถูกควบคุมการทำงานด้วยระดับสารละลายในถังเตรียมและถังเก็บสารเคมีเมื่อถังเตรียมสารละลายแสดงสถานะระดับน้ำต่ำ ระบบจะทำการเตรียมสารละลายใหม่ทันที ต่อจากนั้นระบบจะทำการสั่งให้ทำการปล่อยสารละลายลงสู่ถังเก็บสารละลายทันทีเมื่อเตรียมสารละลายเข้ากันดีแล้ว

ลักษณะการใช้งาน
1.ใช้ในการจ่ายสาร Flocculation ในระบบกำจัดตะกอน
2.ใช้ในการจ่ายสารเคมีทั่วไป ในระบบบำบัดน้ำเสียอุตสหกรรม
3.ใช้ในการจ่ายสารเคมีทั่วไปในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1.เป็นระบบที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง
2.สามารถทำให้สารละลายละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
3.สารละลายมีความเข้มข้นสม่ำเสมอ
4.สามารถปรับปริมาณการจ่ายสารละลายได้อย่างเหมาะสม
5.มีระบบควบคุมอุปกรณ์มการจ่ายสารละลาย (ปั๊ม) ไม่ให้เสียหาย