เครื่องกวาดตะกอนสำหรับถังสี่เหลี่ยม

Bottom and Surface Sluge Scraper

ThaiEnglish

เครื่องกวาดตะกอนที่พื้นถังตกตะกอน

เครื่องกวาดตะกอนที่พื้นถังตกตะกอน ที่ถูกออกแบบมาให้ทำการกวาดตะกอนอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ได้กับตะกอนหลากหลายชนิดในถังตกตะกอน

หลักการทำงาน
เป็นอุปกรณ์การกวาดตะกอนที่มีการออกแบบให้ถูกหลักทางด้านชลศาสตร์และมีการเคลื่อนที่ในการกวาดตะกอนแบบไปและกลับ โดยใบกวาดตะกอนถูกออกแบบให้มีความโค้งอย่างพอเหมาะเพื่อที่จะพาตะกอนให้เคลื่อนที่ไปลงบ่อรับตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนที่ของใบกวาดตะกอนจะทำการกวาดตะกอนที่อยู่ใต้ชั้นของตะกอน การเคลื่อนที่กลับจะมีความเร็วมากกว่าเพื่อให้ตะกอน มีการเคลื่อนที่ข้ามใบกวาด ไปเรื่อย ๆ ทำให้ตะกอนเกิดการเคลื่อนที่ซ้ำไป ซ้ำมา เป็นการเพิ่มความเข้มข้นของตะกอน ทำให้ได้ตะกอน ที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งทำให้ลดปัญหาการสูญเสียน้ำ

เครื่องกวาดตะกอนที่ผิวน้ำ
เป็นเครื่องกวาดตะกอนที่มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการกวาดตะกอนบนผิวน้ำโดยมีน้ำปนไปกับตะกอนน้อยมาก โดยใบกวาดจะทำการเคลื่อนที่กวาดตะกอนที่ผิวตลอดความยาวของถังให้ตะกอนไหลลงสู่ท่อรับตะกอนที่ปลายถัง และมีกลไกในการ ปรับเปลี่ยนทิศทางของใบกวาดกวาดตะกอนเมื่อถึงตำแหน่งปลายถัง

หลักการทำงาน
เครื่องกวาดตะกอนมีกลไกในการปรับทิศทางของใบกวาดตะกอนให้มีความสัมพันธ์กับการทำงานเมื่อถึงตำแหน่งที่กำหนด โดยเมื่ออยู่ ตำแหน่งกวาดตะกอนใบกวาดตะกอนจะทำมุม 90 องศา กับผิวน้ำเพื่อกวาดตะกอนลงไปสู่ท่อรับตะกอน และเมื่อถึงปลายถังตกตะกอน ระบบจะทำการปรับทิศทางของใบให้พับขึ้นเพื่อให้ไม่รบกวนตะกอน

ลักษณะการใช้งาน
1.ใช้สำหรับถังตกตะกอนในระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย
2.ระบบทำน้ำประปา
3.ระบบทำน้ำดีหรือบำบัดำน้ำเสียของโรงงงานอุตสาหกรรม
4.ระบบถังตกตะกอนของระบบ Flotation

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1.มีข้อต่อเคลื่อนไหวน้อย
2.การบำรุงรักษาต่ำ
3.มีการกวาดตะกอนในถังตกตะกอนอย่างต่อเนื่อง
4.ไม่มีการการรบกวนตะกอนภายในถังตกตะกอน
5.มีความสม่ำเสมอในการทำงาน
6.สามารถปรับใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธภาพให้กับถังตกตะกอนเดิมที่มีอยู่แล้ว
7.ตะกอนมีความเข้มข้นมาก

Bottom Sludge Scraper

How does it work
The bottom sludge scraper specially designed for continuous transportation of sludge. The equipment have been used with a success in a number of different types of sedimentation system.
The principle involved in the scraper is that of the forward and return movement to the hydro dynamically designed sections. When the sections move forward , the concave faces of the wedges transport the sludge with them in the direction of the sludge pit. During the return movement. The points of the wedges slide under the blanket of sludge , so that it flows over them.
The speed of the return movement is faster than of the forward movement, to give continuous transportation of the sludge. The repeated movement of the sections have the effecte of thickening the sludge, thus increasing its total solid content while at the same time guiding it towards the sludge pit.

Surface Sludge Scraper
The Surface sludge scraper is designed for efficient removal of surface sludge with a minimum of transportation water. The scraper blade draw off the whole of the tank surface transporating the sludge to a scum pipe. The drive bar move forward and return.the systme of lever on the the slide change its direction of movement when it reached it end position.

How does it work
A system of levers on the slide changes its direction of movement when it reaches its end position. The sludge being passed from one blade to the next on its way to the scum pipe, Each blade is angled upwards 90 degree during its return movement, to ensure that sludge dose not accompany it.

Possibilities of use
1. For rectangular sedimentation tanks of waste and water treatment plants,
2. Drinking water purification plants.
3. Industrial process waste water treatment plants,
4. Flotation tank

Principal of Advantage
1. Few moving parts
2. Minimum of maintenance
3. Continuous sludge transportation
4. No interruption of the sedimentation process
5. High operational reliability
6. Easy to adapt for use in existing tanks
7. Sludge thickening function
8. Easy to adapt for use in existing tank

รายละเอียดเพิ่มเติม