ถังเก็บน้ำใต้ดิน AUT

ถังเก็บน้ำใต้ดิน AQUA Underground Tank

เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย ผลิตจากวัสดุ Polyethylene ที่ได้รับการยอมรับจาก U.S FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) rugulation 177.1520 ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งานพร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง

ภายในถังเก็บน้ำ AQUA ได้ดำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม