AQUA SEPTIC (ST)
ถังเกรอะ ออกแบบมาเพื่อใช้เป็น primary treatment ทำหน้าที่แยกส่วนกากตะกอนออกเพื่อลดภาระของระบบก่อนเข้าสู่ระบบการบำบัดขั้นตอนต่อไป มีขนาดตั้งแต่ 600-6,000 ลิตร

AQUA SEPTIC (ST) เป็นถังเกรอะสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นทดแทนบ่อเกรอะวงแหวนคอนกรีตแบบเก่าถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด ขจัดปัญหาส้วมเต็มเนื่องจากน้ำใต้ดินซึมผ่านผนังบ่อขึ้นมาจึงไม่ต้องสูบส้วมบ่อยๆ และยังลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมีความแข็งแรงทนทานคู่อายุของอาคารเพราะผลิตจาก POLYETHYLENE ชนิดพิเศษ

ขจัดปัญหาเรื่องกลิ่น และส้วมอุดตัน

• ติดตั้งง่าย สะดวก และประหยัด

• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด

• ได้รับรองมาตรฐานการทำงานตาม ISO9001

รายละเอียดเพิ่มเติม

AQUA SEPTIC (ST)
ถังเกรอะสำเร็จรูปถูกออกแบบมาให้เป็นถังบำบัดน้ำเสียชั้นแรกเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำเสีย น้ำทิ้งจากส้วมที่ไหลเข้าสู่ AQUA SEPTIC ส่วนที่เป็นตะกอนเมื่อแยกออกจากกันแล้ว น้ำใสจะไหลล้นออกทางท่อน้ำออก เหลือกากตะกอนให้แบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนภายในถังทำการย่อยสลายโดยกระบวนกานทางชีวภาพ AQUA SEPTIC เน้นการออกแบบให้เกิด ประสิทธิภาพในการหมักสูงสุด เพื่อลดการสะสมของกากปฎิกูล และสามารถป้องกัน การหลุดรอดของกากปฎิกูลออกจากถังไปอุดตันส่วนบำบัดต่อไป