ระบบกำจัดไขมัน

ระบบกำจัดไขมัน (Oily Waste water treatment)

น้ำเสียปนเปื้อนไขมัน ปัญหาน่าปวดหัวสำหรับการบำบัดน้ำเสีย!!!

น้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน เช่น น้ำเสียจากห้องอาหาร โรงครัว หรือจากโรงงานผลิตอาหาร เป็นน้ำเสียอินทรีย์ ที่บำบัดได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากการย่อยสลายไขมันโดยธรรมชาติต้องใช้เวลานานมาก ซึ่งในอดีต การกำจัดเบื้องต้นก็ใช้โดยวิธีการตักไขมันในถังดักไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำทิ้งออกไป ก่อนที่น้ำเสียนั้นจะไหลไปรวมกับน้ำเสียจากส่วนอื่นๆเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดขึ้นต่อไป

แค่การดักไขมัน ช่วยได้แต่ไม่มาก!!

ปัญหามันก็คือ เราไม่สามารถตักไขมันออกได้หมด เนื่องจากไขมันบางส่วนไม่แยกชั้นหรือแยกชั้นยาก ซึ่งเป็นส่วนของไขมันประเภท Emulsion และไขมันส่วนที่ละลายน้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการใชน้ำยาล้างจานที่จะทำให้ไปลดแรงตึงผิวของน้ำก็ยิ่งทำให้ไขมันปนละลายอยู่ในน้ำมากขึ้น  หากปล่อยให้น้ำเสียปนเปื้อนไขมันไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปก็จะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียนั้นล้มเหลวเนื่องจากจะมีไขมันเข้าไปเกาะที่Bio film มากขึ้นจนจุลินทรีย์ในระบบไม่สามารถทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งสกปรกได้

ยุ่งยากและเปรอะเปื้อน!!

การตักไขมันในบ่อดักไขมันนั้น นอกจากไม่สามารถแยกไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเปรอะเปื้อน อีกทั้งบางแห่งรถขยะไม่รับกำจัดน้ำเสียประเภทนี้เพราะถือว่าเป็นขยะอุตสาหกรรม

การบำบัดโดยวิธีชีวภาพ คือคำตอบ!!

AQUA NISHIHARA เราได้เห็นปัญหานี้และได้ทดลองค้นคว้าหลายปี จนได้พบว่าการบำบัดน้ำเสียที่มีไขมันปนเปื้อน ที่เหมาะสมที่สุดก็คือการบำบัดโดยการย่อยสลายโมเลกุลไขมันโดยวิธีชีวภาพ หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตอาหาร จึงได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชื่อ AKZ MODEL ซึ่งเป็นระบบสำเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียจาก ร้านอาหาร Canteen ,Food center หรือโรงงานผลิตอาหารขนาดเล็ก

AKZ MODEL นวตกรรมการบำบัดไขมันโดยวิธีชีวภาพ

AKZ MODEL เป็นระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนไขมันที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากลูกค้า ว่าเป็นระบบบำบัดไขมันที่ได้ผลดี และยังช่วยลดปัญหาไขมันอุดตันในเส้นท่ออีกด้วย โดยระบบนี้จะใช้ร่วมกับการฟีด เอ็นไซม์ AQUA-M ซึ่งมีประสิทธิภาพใขการย่อยไขมันทำงานได้ดีร่วมกับการออกแบบตาม criteria design ของระบบ AKZ  ซึ่งAQUA NISHIHARA ได้ผลิตเองที่โรงงานเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าในราคาที่ถูก( เอ็นไซม์ย่อยไขมันนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าและมีราคาสูง)  และจำหน่ายเฉพาะลูกค้าที่ติดตั้งระบบ AKZ เท่านั้น

Yeast Treatment อีกเทคโนโลยีที่ทางเลือกที่บำบัดน้ำเสียHigh Strength ได้อย่างได้ผล

นอกจากนี้ AQUA NISHIHARA ยังสามารถออกแบบระบบจัดการไขมัน ด้วยการใช้ระบบ YEAST REATOR สำหรับน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกสูงๆ หรือน้ำเสียที่มีความเป็นพิษต่อระบบชีวภาพ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อกับวิศวกรฝ่ายขายของเราได้โดยตรง

ถังดักไขมัน AQUA เพื่อทางเลือกที่เหมาะสม

อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ถังดักไขมันใต้อ่างล้างจาน ก็ยังคงจำเป็นต้องใช้เพื่อคอยดักเศษขยะ ก่อนไหลลงสู่ระบบบำบัดรวมของอาคาร เราจึงได้ออกแบบถังดักไขมันขนาดเล็กเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอีกด้วย มีให้เลือกหลายรุ่น หลายแบบตามการเลือกใช้ของลูกค้า

ระบบกำจัดไขมัน : Oily wastewater treatment

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์