เกี่ยวกับบริษัท / Our company

กว่า 30 ปี ของการให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อย่างครบวงจรในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2529 ได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท อาควาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบ ให้คำปรึกษา ก่อสร้าง งานบริการเดินระบบ และบำรุงรักษา ให้กับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมอาคารสำนักงาน และชุมชน ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น

ในปี 2534 ได้มีการก่อตั้งบริษัท AQUA System Co.,Ltd. เพื่อผลิตและจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและ อุปกรณ์เครื่องจักร

ในการบำบัดน้ำเสีย ภายใต้ แบรนด์ “AQUA" รวมไปถึงการเป็น พันธมิตรร่วมกับบริษัท ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ในการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

ปี 2540 กลุ่มบริษัท อาควา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมทุน กับกลุ่มบริษัท นิชิฮาร่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ด้าน การบำบัดน้ำเสียมากกว่า 100 ปี และได้ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน100 ล้านบาทและได้มีการขยายสาขาไป ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุม อีกทั้งยังขยายตลาดไปยัง ต่างประเทศ อาทิ พม่า ลาว กัมพูชาอินเดีย บังกลาเทศ เป็นต้น

ข้อมูลบริษัท / Company information

ก่อตั้ง : ปี 2539
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000.- บาท
บุคคลากร : 287 คน

สำนักงานใหญ่ บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 202/12 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงงานอยุธยา บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
115 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (นิคมสหรัตนนคร) ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

       

ปรัชญา / Philosophy

เรามีคำตอบสำหรับการจัดการคุณภาพน้ำอย่างครบวงจร