บริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Maintenance Services)

ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย

Aqua Nishihara ได้ดำเนินการเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

มามากกว่า 30 ปี ทางเราจึงได้พัฒนาบริการด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้การจัดการด้านคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย ไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีการดูแลอุปกรณ์ในระบบบำบัดทุกเดือนหรือทุกปี เพื่อตรวจสภาพของอุปกรณ์ในระบบบำบัดว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่ง จะช่วยลดความเสี่ยงของโอกาสการเกิดอุปกรณ์เสียหาย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา นอกจากนี้ยังรวมถึงบริการด้าน Start up และ Operate ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย