ข่าวและกิจกรรม

Aqua Nishihara ร่วมจัดนิทรรศการ “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน”

Aqua Nishihara ร่วมจัดนิทรรศการ “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน”

วันที่ 9 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม (อว.) โดยบริษัท อาควา นิชิฮาร่าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมสัมมนา “ประชารัฐร ...
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ "พัฒนาชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการน้ำและขยะที่ยั่งยืน"

โครงการ “พัฒนาชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการน้ำและขยะที่ยั่งยืน”

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วม โครงการ “พัฒนาชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการน้ำและขยะที่ยั่งยืน” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ...
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมโครงการ ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน

ร่วมโครงการ ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมโครงการ “ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บร ...
อ่านเพิ่มเติม