ฺBar Screen : เครื่องแยกเศษขยะ

ThaiEnglish

หลักการทำงาน
เครื่องจักรที่ใช้สำหรับแยกเศษขยะที่ปะปนมากับน้ำเสียออก โดยน้ำเสียจะไหลผ่านตะแกรงของเครื่องจักรและเศษขยะที่มีขนาดใหญ่กว่าช่อง ตะแกรงจะถูกดักไว้ที่ด้านหน้าของตะแกรง เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะไหลเข้าไปในระบบถัดไป ตะแกรงมีลักษณะทรงลิ่มซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้ขยะติดและอุดตัน ระหว่างซีกตะแกรง ขยะจะถูกหวีกวาดขยะทำการกวาดขยะไปยังภาชนะเก็บขยะที่อยู่ด้านหลังของตะแกรง

ลักษณะการใช้งาน
1.ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงาน  กระดาษ, โรงงานอาหาร, โรงงานฟอกหนัง เป้นต้น
2.ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองต่าง ๆ
3.สถานีสูบน้ำและป้องกันน้ำท่วมต่าง ๆ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1.สามารถติดตั้งในรางรับน้ำเสียได้หลากหลายขนาด
2.ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
3.โครงสร้างผลิตจากวัสดุผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม
4.ออกแบบให้วัสดุมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
5.ง่ายต่อการบำรุงรักษาใช้น้ำหล่อลื่นกันการสึกหรอไม่ต้องใช้จาระบี
6.ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อเครื่องจักร Torque Limitor

How does it work
This type of filter resolves the problem of separation. While the water passes through the screen slot all solids, larger-sized than the spacing, are collected and carried away by special cleaning comb (actioned countercurrent) on the upper part of the filter. After this operation all collected solids are expelled thanks to the particular curved shaping of the bars.

POSSIBILITIES OF USE
1. Paper Mill
2. Food process
3. Hog and Cattle farms
4. Leather plant
5. Meat and fish Process

PRINCIPAL ADVANTAGES
1. Channel installation can be done quickly.
2. Structure and components entirely in stainless steel AISI 304.
3. Cleaning combs with high mechanical and chemical resistance.
4. Chains with self-Iubrication in water and hence no need of servicing for greasing.
5. The limiting torque on the reduction gear makes it possible to intervene without damages in case of electric overloads or errors of operation

รายละเอียดเพิ่มเติม