ระบบหัวกรองน้ำสำเร็จรูป ใต้ถังกรองทราย

FILTER UNDER DRAIN SYSTEM

หลักการทำงาน
ระบบ Acon Filter Underdrain เป็นระบบแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ความสำคัญเป็นอย่างมากในขบวนการกรองและขบวนการล้างย้อนเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ชั้นกรวดทรายหลุดออกจากระบบและยังช่วยให้อัตราการกรองน้ำทั่วถึงและสม่ำเสมอ  และยังทำให้การล้างย้อนกลับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วพื้นผิวการกรอง ระบบพื้นกรองสำเร็จรูปติดตั้งอยู่ใต้ชั้นสารกรองจะทำหน้าที่รวบรวมน้ำที่ผ่านชั้นกรอง เช่น ชั้นถ่าน Antracite และชั้นทราย ให้ไหลผ่านเข้าไปชั้นเก็บน้ำใส่ใต้ถังกรอง ด้านล่าง เพื่อส่งต่อไปยังระบบสูบจ่าย

ระบบ Acon filter drain ประกอบด้วย :
– แผ่น Filter Under Drain Slab
– หัวกรองน้ำ

ลักษณะการใช้งาน
ระบบผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนและภูมิภาค
ระบบผลิตน้ำประปาสำหรับโรงงานอุตสหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1.หัวกรองสามารถติดตั้งได้อย่างเที่ยงตรงและสม่ำเสมอทั้วทั้งพื้นกรอง
2.ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
3.ให้ความสม่ำเสมอในการกระจายลมและน้ำระหว่างขบวนการล้างย้อน
4.ให้ความสม่ำเสมอการกรองน้ำในขบวนการกรอง
5.ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน