ระบบผลิตน้ำประปา Aqua-Clearr

ThaiEnglish

Aqua Clearr : ระบบผลิตน้ำประปา

“AQUA CLEARR”

Brand : AQUA

Usage : 130 – 8,000 (People)

Flow rate : 5 – 100 m3 /hr

Material : Mild steel with epoxy

Features : Produce water

Aqua Clearr :

“AQUA CLEARR”

Brand : AQUA

Usage : 130 – 8,000 (People)

Flow rate : 5 – 100 m3 /hr

Material : Mild steel with epoxy

Features : Produce water

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบผลิตน้ำประปา Aqua-Clearr ขนาด 4000 ลูกบาศก์เมตร

 

น้ำ Reuse ทีผ่าน ระบบ Aqua-Clearr