ถังเก็บน้ำใต้ดิน AUF (Fiberglass)

ถังเก็บน้ำใต้ดิน AQUA Underground Tank (Fiberglass Reinforced Plastic)

ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรง ทนทาน และไม่มีการใส่สารเติมแต่ง(Filler) เหมาะสำหรับการสำรองน้ำไว้ใช้จำนวนมาก มีความปลอดภัยต่อการ อุปโภคและบริโภคได้รับการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001

AUF-H 2.0 Big

AUF-H 2.5 Big

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม