ถังเก็บน้ำ AQUA รุ่นมาตรฐาน WTB

Water Storage Tank

ถังเก็บน้ำ WTB ถังเก็บน้ำตั้งพื้น สำหรับเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคที่ถูกหลักอนามัยฝาถังล็อคสนิทป้องกันน้ำขัง และแมลงจากภายนอกแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดในถัง นอกจากนี้ตัวถังผลิตด้วย Polyethylene ชนิดพิเศษ ซึ่งได้รับการยอมรับจาก U.S Food and Drug Administration (FDA) Regulation 177.1520 เป็นวัสดุสำหรับภาชนะบรรจุน้ำดื่ม

หมวดหมู่:

รายละเอียด