Aerokit Enzyme Tank (AKZ 07-25)
ระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนไขมัน เทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของ AQUA NISHIHARA ออกแบบโดยอาศัยหลักการย่อยโมเลกุลไขมันโดยใช้ AQUA-M เพียงดักขยะก่อนเข้าระบบโดยไม่ต้องใช้การดักไขมัน บำบัดถึงค่า BOD และ FOG ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดกฏหมายควบคุมมลพิษ ตัวถังผลิตจาก POLYETHYLENE เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร ร้านอาหาร Food center ที่มีปริมาณน้ำเสีย 7-25 cum/day

Aerokit Enzyme Tank (AKZ 07-25) ถังบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร เป็นถังบำบัดชนิดใช้อากาศ (Aerobic Process) ด้วยขบวนการบำบัดแบบ Bioaugmentation Sludge Process ประกอบด้วยการย่อยไขมัน และการบำบัดนำ้ด้วยระบบ Low Rate Aerobic Submerged Bio-Film  จึงมั่นใจได้ว่าน้ำทิ้งที่  ผ่านการบำบัดมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน

สำหรับ 350-1,650 คน (ปริมาณน้ำเสีย 7-25 ลบ.ม./วัน)

  1. ไม่ต้องตักไขมัน ง่ายต่อการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน  หมดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน
  2. ประสิทธิภาพสูงด้วย ระบบ Low Rate Aerobic Submerged Bio-Film น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจึงมั่นใจได้ว่า ผ่านมาตรฐานชุมชน และบำบัดไขมัน (FOG)ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง
  3. ใช้ชุดควบคุมอัตโนมัติ ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบ
  4. ติดตั้งใต้ดินประหยัดเนื้อที่ ใช้ได้ทั้งใต้อาคาร ในสนาม หรือในสวน
  5. ตัวถังผลิตด้วย โพลีเอทธีลีนเสริมแรง(Reinforced Polyethylene)แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม