ถังกรองทรายแบบล้างกลับต่อเนื่อง

ถังกรองทรายแบบล้างกลับต่อเนื่อง        
Sandflo Filter เป็นระบบการกรองต่อเนื่องแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถที่กรองน้ำที่มีความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยสูง ๆ ได้ เป็นระบบที่มีการกรองและล้างกลับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดการผลิตน้ำเพื่อทำการล้างย้อนกลับ อีกทั้งยังสิ้นเปลืองน้ำที่ใช้ในการล้างย้อนกลับน้อยกว่าระบบดั้งเดิม

หลักกการทำงาน 
น้ำดิบที่เข้าสู่ระบบจะเข้าสู่ระบบ ที่ส่วนล่างของทั้งกรอง โดยการกรองจะมีลักษณะการกรองแบบไหลย้อนขึ้นสารแขวนลอยตะกอนต่าง ๆ จะถูกสะสมอยู่ใต้ชั้นกรอง ตะกอนที่สะสมอยู่ที่ชั้นทรายใต้ถังกรองจะถูกดูดขึ้นมาทำความสะอาดณ ส่วนทำความสะอาดที่อยู่ด้านบนของถังกรองเพื่อทำการล้างตะกอนที่สกปรกออกจากทราย และปล่อยทรายกลับลงสู่ถังกรองดังเดิม น้ำล้างสิ่งสกปรกจะไหลล้นออกไปยังท่อน้ำทิ้งด้านบนถังกรอง ส่วนน้ำที่ผ่านการกรองจะไหลล้นออกไปทางท่อน้ำสะอาดด้านบนถังเช่นกัน

ลักษณะการใช้งาน
1.ใช้ในระบบผลิตน้ำดื่น
2.ใช้ในระบบผลิตน้ำ recycle
3.ใช้สำหรับกรองน้ำในอุตสหกรรมเลี้ยงสัตว์ทะเล และฟาร์มสัตว์น้ำ
4.ใช้ในระบบผลิตน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำในอุตสหกรรม
5.ใช้สำหรับกรองน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำในทะเลสาบและบึง
6.Lake and Pond reclamation.

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1.ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ
2.สิ้นเปลื้องน้ำที่ใช้ในการล้างกลับน้อย
3.คุณภาพน้ำที่กรองมีคุณภาพสูง
4.ประสิทธิภาพการล้างสารกรองสุง
5.ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการสร้างตะกอนเหมือนระบบดั้งเดิม(ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ)