อุปกรณ์และเครื่องจักร ระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำประปา

  • แยกน้ำมันประเภท Hydrocabon ออกจากน้ำเสียโดยใช้ความถ่วงจำเพาะของเหลวด้วยระบบ Coalescence และระบบทำให้ลอยโดยใช้อากาศ Air Floatation
  • แยกของแข็งและเศษขยะออกจากน้ำโดยใช้เครื่องดักขยะ
  • จัดการตะกอนน้ำเสียจากชุมชน หรืออุตสาหกรรมให้แห้ง โดยใช้เครื่องรีดตะกอนชนิดต่างๆ เช่น เครื่องรีดตะกอน แบบสายพาน แบบแผ่นอัด และแบบสกรู
  • อุปกรณ์การกวาดตะกอนสำหรับถังตกตะกอนแบบกลม ซึ่งสามารถใช้งานได้กับถังตกตะกอนได้หลากหลายขนาด
  • ลดค่าสารอินทรีย์ในน้ำ โดยใช้การจ่ายอากาศด้วยหัวจ่ายอากาศประสิทธิภาพสูง เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ
  • รวมอุปกรณ์การเติมอากาศในน้ำ เช่น เครื่องเติมอากาศ Silent Blower , หัวจ่ายอากาศ , Surface Aerator
  • ระบบทำน้ำประปาจากผิวดินหรือบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือทางอุตสาหกรรม ด้วยระบบตกตะกอนและกรองน้ำประสิทธิภาพสูง รวมถึงระบบฆ่าเชื้อโรค
  • รูปแบบของถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถจะบรรทุกและขนส่งไปยังที่ต่าง ๆ ได้โดยง่ายและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งน้อย เนื่องจากสามารถถอดเป็นชิ้นย่อย ๆ และประกอบได้ที่หน่วยงานซึ่งทำให้ถังเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ สามารถจัดส่งไปยังหน่วยงานของลูกค้าได้อย่างสะดวก ด้วยปริมาตรการขนส่งที่ลดลงกว่า 99 %