ระบบบำบัดน้ำเสีย-อาคารสูง

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

Wastewater treatment tank

สินค้าถังสำเร็จรูป AQUA ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม
อพาร์ทเมนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ เช่น
หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ

Package Wastewater treatment tank by AQUA is very easy for
maintenance and economy, which are approve by many apartment,
condominium, factory and many building project for government,
school and hospital.

• อาคารพักอาศัย,โรงพยาบาล,โรงแรม,หน่วยงานราชการ
(Wastewater treatment tank for hight building)

(Wastewater treatment tank for residential)

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ถังดักไขมัน
ใต้ซิงค์ล้างจาน
(Grease Trap Tank)

ถังน้ำใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

ถังบำบัดน้ำเสียห้องน้ำ
(Septic Tank)

ถังเก็บน้ำ
(Water Tank)

ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย
(Wastewater treatment tank)

NBF-Series

Image is not available

• สำหรับบ้านพักอาศัย และโครงการบ้านจัดสรร

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า
(Aboveground Water Storage Tank)

ถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดใหญ่
(Underground Water Storage Tank)

Image is not available

• โรงงานอุตสาหกรรม
(Wastewater treatment tank for factory)

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

AC-Series

น้ำเสียจากกระบวนการผลิต
(Wastewater From Production Process)

NBF-Series

น้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม
(Wastewater From Toilet)

AKZ-Series

ระบบบำบัดน้ำเสียไขมัน
(Arokit Enzyme Tank)

 

ถังบำบัดน้ำเสีย : Wastewater treatment tank