ถังดักไขมัน : Oily Wastewater Treatment

ถังดักไขมันคืออะไร?

ประโยชน์ของถังดักไขมัน ทำไมทุกบ้านถึงจำเป็นต้องมี?

ถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการดักจับไขมันจากท่อน้ำทิ้งภายในบ้านทั้งหมด เพื่อแยกส่วนไขมันออกจากน้ำก่อนทำการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ แบบตั้งพื้น (บนดิน) และแบบฝังดิน โดยการเลือกใช้ถังดักไขมัน ควรทำการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและพื้นที่ในการใช้งาน

ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น (บนดิน)

เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด เช่น ห้องพัก คอนโด หรือทาวน์โฮม เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อย

ถังดักไขมัน แบบฝังดิน

เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่กว้างและเพียงพอในการฝังถังดักไขมันไว้ใต้ดินบริเวณนอกตัวบ้าน เช่น บ้านเดี่ยว 1 ชั้น หรือ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

การเลือกขนาดถังดักไขมันให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งาน นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากมีผลต่อการดูแลและบำรุงรักษา หากเลือกใช้ขนาดไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อาจทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้
ซึ่งถังดักไขมันมีให้เลือกใช้งานหลากหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ 15-140 ลิตร โดยมีเกณฑ์พิจารณาในการเลือกขนาดดังนี้

1. สมาชิกภายในบ้าน 1-5 คน ควรเลือกใช้ขนาด 15 ลิตร

2. สมาชิกภายในบ้าน 6-10 คน ควรเลือกใช้ขนาด 30 ลิตร

ระบบกำจัดไขมัน (Oily Wastewater Treatment)

น้ำเสียปนเปื้อนไขมัน ปัญหาน่าปวดหัวสำหรับการบำบัดน้ำเสีย!!!

น้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน เช่น น้ำเสียจากห้องอาหาร โรงครัว หรือจากโรงงานผลิตอาหาร เป็นน้ำเสียอินทรีย์ ที่บำบัดได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากการย่อยสลายไขมันโดยธรรมชาติต้องใช้เวลานานมาก ซึ่งในอดีต การกำจัดเบื้องต้นก็ใช้โดยวิธีการตักไขมันในถังดักไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำทิ้งออกไป ก่อนที่น้ำเสียนั้นจะไหลไปรวมกับน้ำเสียจากส่วนอื่นๆเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดขึ้นต่อไป

Oily Wastewater Treatment

Oily Wastewater disturbed issue for Wastewater treatment system!!!

Oily Wastewater from kitchen, restaurant or food factory which is organic wastewater that difficult to treated. In addition, fat and oil degradation by natural will take too long time. In the past, people scooped an oily waste which float on the surface of the water out before this oily wastewater will combine with wastewater from another sources then go to treatment system.

แค่การดักไขมัน ช่วยได้แต่ไม่มาก!!

ปัญหามันก็คือ เราไม่สามารถตักไขมันออกได้หมด เนื่องจากไขมันบางส่วนไม่แยกชั้นหรือแยกชั้นยาก ซึ่งเป็นส่วนของไขมันประเภท Emulsion และไขมันส่วนที่ละลายน้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการใชน้ำยาล้างจานที่จะทำให้ไปลดแรงตึงผิวของน้ำก็ยิ่งทำให้ไขมันปนละลายอยู่ในน้ำมากขึ้น  หากปล่อยให้น้ำเสียปนเปื้อนไขมันไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปก็จะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียนั้นล้มเหลวเนื่องจากจะมีไขมันเข้าไปเกาะที่ Bio film มากขึ้นจนจุลินทรีย์ในระบบไม่สามารถทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งสกปรกได้

ยุ่งยากและเปรอะเปื้อน!!

การตักไขมันในบ่อดักไขมันนั้น นอกจากไม่สามารถแยกไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเปรอะเปื้อน อีกทั้งบางแห่งรถขยะไม่รับกำจัดน้ำเสียประเภทนี้เพราะถือว่าเป็นขยะอุตสาหกรรม

Grease trap, so-so but not the best!!

In fact, we cannot scoop all an Oily Waste out because some type of oil is not float on the surface of the wastewater which are dissolved oil and emulsion. Especially, when dishwashing liquid is used, it will reduce the surfactant of water therefore the amount of dissolved oil in the water will increase.

However, if we let these Oily Waste pass through the treatment system, the system will fail because these oil will attached the bio-film so microorganisms cannot treat the wastewater normally.

Messy and Dirty!!!!!

Scooping an Oily Waste out from surface of water is not efficiency which is quite messy and dirty. Moreover, some central treatments unaccepted this type of Wastewater because it will make their system failed.

การบำบัดโดยวิธีชีวภาพ คือคำตอบ!!

AQUA NISHIHARA เราได้เห็นปัญหานี้และได้ทดลองค้นคว้าหลายปี จนได้พบว่าการบำบัดน้ำเสียที่มีไขมันปนเปื้อน ที่เหมาะสมที่สุดก็คือการบำบัดโดยการย่อยสลายโมเลกุลไขมันโดยวิธีชีวภาพ หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตอาหาร จึงได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชื่อ AKZ MODEL ซึ่งเป็นระบบสำเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียจาก ร้านอาหาร Canteen ,Food center หรือโรงงานผลิตอาหารขนาดเล็ก

(Click Translate)

Bio-treatment is an answer!!!!!!

AQUA Nishihara Corporation Limited has seen this problem and researched for many years until we found that the best oily wastewater treatment process is fat biological degradation by enzyme. Then, after we success in oily wastewater treatment for food factory then we design our package for oily wastewater treatment which is AKZ model. Moreover, oily wastewater from canteen and kitchen also can be treated by this model.

AKZ MODEL นวัตกรรมการบำบัดไขมันโดยวิธีชีวภาพ

AKZ MODEL เป็นระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนไขมันที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากลูกค้า ว่าเป็นระบบบำบัดไขมันที่ได้ผลดี และยังช่วยลดปัญหาไขมันอุดตันในเส้นท่ออีกด้วย โดยระบบนี้จะใช้ร่วมกับการฟีด เอ็นไซม์ AQUA-M ซึ่งมีประสิทธิภาพใขการย่อยไขมันทำงานได้ดีร่วมกับการออกแบบตาม criteria design ของระบบ AKZ ซึ่งAQUA NISHIHARA ได้ผลิตเองที่โรงงานเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าในราคาที่ถูก( เอ็นไซม์ย่อยไขมันนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าและมีราคาสูง) และจำหน่ายเฉพาะลูกค้าที่ติดตั้งระบบ AKZ เท่านั้น

(Click Translate)

AKZ MODEL AKZ Model new biological innovation for oily wastewater treatment

AKZ is the best efficiency package for oily wastewater treatment which be accepted from many clients that it is an excellent product. Moreover, pipe clogging problem also disappear when AKZ is used. For AKZ system, specific enzyme for oily degradation will used which is AQUA-M. For this enzyme, AQUA Nishihara produce at our factory to response the customer for the cheap price.

Yeast Treatment อีกเทคโนโลยีที่ทางเลือกที่บำบัดน้ำเสียHigh Strength ได้อย่างได้ผล

นอกจากนี้ AQUA NISHIHARA ยังสามารถออกแบบระบบจัดการไขมัน ย่อยไขมัน ด้วยการใช้ระบบ YEAST REATOR สำหรับน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกสูงๆ หรือน้ำเสียที่มีความเป็นพิษต่อระบบชีวภาพ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อกับวิศวกรฝ่ายขายของเราได้โดยตรง

(Click Translate)

Yeast Treatment, another alternative technology for high strength wastewater

Furthermore, Aqua Nishihara designs another technology for oily wastewater treatment by yeast reactor which appropriates for high strength wastewater. By the way, directly contact to our sale engineer is available.

Basic Flow Chart

Basic Flow Chart

Yeast clinging to the submergible media

Yeast clinging to the submergible media

SUSPENDED TYPE

SUSPENDED TYPE

Oils being surrounded by Yeast

Oils being surrounded by Yeast

ถังดักไขมัน AQUA เพื่อทางเลือกที่เหมาะสม

อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ถังดักไขมันใต้อ่างล้างจาน ก็ยังคงจำเป็นต้องใช้เพื่อคอยดักเศษขยะ ก่อนไหลลงสู่ระบบบำบัดรวมของอาคาร เราจึงได้ออกแบบถังดักไขมันขนาดเล็กเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอีกด้วย มีให้เลือกหลายรุ่น หลายแบบตามการเลือกใช้ของลูกค้า

(Click Translate)

AQUA Grease Trap alternative way for oily wastewater treatment

By the way, in some case under sink grease trap still need for trap some garbage before flow through the treatment system. Therefore, Aqua Nishihara design small under sink grease trap to response the customer by several version and types to be suited for customer need.

Reference โครงการที่ใช้ระบบ AKZ และระบบYeast system