AQUA Nishihara Corporation : คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต

Image is not available

AQUA NISHIHARA SOLUTION

Water Supply System

ถังเก็บน้ำ

อุปกรณ์และเครื่องจักรในระบบน้ำ

ระบบจัดการตะกอน

ระบบผลิตน้ำประปา

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบรีไซเคิลและการจัดการแบบไม่ระบายน้ำทิ้ง

งานบริการและห้องปฎิบัติการ

ระบบจัดการน้ำเสียปนเปื้อนไขมัน

ระบบพลังงานทดแทน

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป AQUA

Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image not availableImage not available
Image is not available

เรามีคำตอบสำหรับทุกโจทย์เกี่ยวกับระบบน้ำ

Image is not available

AQUA NISHIHARA SOLUTION

Water Supply System

Waste Water Treatment Plant

Water Recycle / Zero discharge systems

Sludge Disposal and Management

Renewable Energy

Image is not available
Image is not available
Image is not available

All Equipment for water solution

Service & Lab

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการอาคารพักอาศัย ร้านอาหาร ชุมชุม เทศบาล ต.หนองไม้แดง จ.ชลบุรี

อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการอาคารพักอาศัย ร้านอาหาร ชุมชุม เทศบาล ต.หนองไม้แดง จ.ชลบุรี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. โดยมีการออกบูธโชว์ Flow การทำงานระบบ ...
อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มอมตะ จับมือร่วมพันธมิตรท้องถิ่นผุดแผนจัดการน้ำ-ขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ...
อ่านเพิ่มเติม

Loading...