เครื่องกรองอนุภาคขนาดเล็ก

Automatic selfcleaning filter
เครื่องกรองน้ำแบบล้างกลับอัตโนมัติ เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับแยกสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำ โดยมีวัตถุในการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อนำน้ำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น  ใช้ในการอุตสหกรรมการเกษตร, ใช้ในการกรองน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันของอุปกรณ์การพ่นต่าง ๆ ทั้งในอุตสหกรรมและเกษตรกรรม สามารถกรองน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเพื่อทำความสะอาดชุดตะแกรง มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำ เพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน

หลักการทำงาน       
น้ำที่ผ่านเข้าสู่เครื่องจักรทางท่อน้ำเข้าจะผ่านชุดตะแกรงดักหยายเพื่อแยกสารแขวนลอยที่มีขนาดใหญ่ออกก่อนหลังจากนั้น จะผ่านต่อเข้าไปยังชุดตะแกรงละเอียดเพื่อทำการแยกสารแขวนลอยที่มีขนาดเล็กออกเมื่อมีสิ่งสกปรกติดที่ตะแกรงลเอียดเป็นจำนวนมาก จำทำให้ความดันภายในและภายนอกตะแกรงไม่สมดุลย์ขบวนการล้างทำความสะอาดตะแกรงจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำการล้างตะแกรงให้สะอาดโดยการดูดเอาสารแขวนลอยที่ติดอยู่ที่ตะแกรงออก และปล่อยออกทางท่อน้ำทิ้งโดยอัตโนมัติ

ลักษณะการใช้งาน
1221183531 อุตสหกรรมการผลิตกระดาษ
1221183531 อุตสหกรรมผลิตเหล็กและเคลือบ
1221183531 อุตสหกรรมด้านอาหาร
1221183531 ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ของอุตสหกรรม
1221183531 ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ของเกษตรกรรม

รายละเอียด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1221183531 ระบบการกรองและล้างกลับอัตโนมัติและต่อเนื่อง
1221183531 ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
1221183531 ลงทุนต่ำ
1221183531 น้ำกรองมีความคุณภาพคงที่
1221183531 ประหยัดพลังงาน
1221183531 น้ำสูญเสียจากการกรองน้อย