อุปกรณ์และเครื่องจักร

wastewater-treatment-tank - copy - copy

อุปกรณ์และเครื่องจักร

ระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำประปา

อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับระบบผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียอาควาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ผลิต นำเข้า จำหน่าย อุปกรณ์และเครื่องจักร สำหรับระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

With on well experience in undrstanding customer requirement. AQUA NISHIHARA CORPORATION LIMITED is a well-know reliable and high quality environmental equipment distributor, designer, training operator. Equipment range from oil and water separation equipment, aeration equipment, sludge handing equipment to water super-purification equipment.

The direct and indirect discharge of oily wastewater into the natural waterways has a disastrous impact on the environment.

PTT Surat, Thailand

Bangpoo SSP Power Plant Project

SBIA Fuel Depot Suvarnabhumi Airport Thailand

Nong- Kham Waste Disposal Plant, Workshop

1.เครื่องจักรสำหรับเติมอากาศ
2.ระบบกำจัดตะกอน
3.ระบบแยกไขมันและน้ำ
4.ระบบผลิตน้ำประปา

Equipment

Image is not available

เครื่องดักน้ำมัน (OIL INTERCEPTOR)

Image is not available
Image is not available
Image is not available

เครื่องกวาดตะกอน (Hydraulic Scrapers)

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Botton Scraper is also available for the sludge removing system. it functions like a moving floor over the bottom of the sedimentation tank. The hydraulic system gently powers the movement so that the sedimentation process is not interrupted.

งานประปาสามเสน

Image not available
บ่อกลม
Image not available
บ่อเหลี่ยม

 

อุปกรณ์และเครื่องจักร : Equipment

แสดง %d รายการ