fbpx
ADDRESS

สำนักงานใหญ่
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
99/167-9 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-954-3341-8 , 02-589-9717
โทรสาร : 02-580-2356-7 , 02-954-4744
 
โรงงานอยุธยา
115 หมู่ 4 นิคมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ : (035) 716-375-7 โทรสาร (035) 716-378
 
ABOUT US

ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง เดินระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำหมุนเวียน ระบบกำจัดปฎิกูล ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการน้ำ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการประหยัดพลังงาน
 
SOCIAL


LINE@

0

Your Cart