VDO Clip


form

เลือกที่เหมาะกับคุณ

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

webmail 

                   LINE AQUA

 

การติดตั้งถังเก็บน้ำ

wt_in_1

ขั้น ตอนการติดตั้งถังเก็บน้ำตั้งพื้น AQUA

การติดตั้งและการต่อท่อ

 

  • ตั้งฐานรองรับและยกถังติดตั้ง ฐานต้องเรียบและวางอยู่บนพื้นระนาบให้เต็มพื้นที่ของก้นถัง
  • ต่อท่อน้ำเข้าด้านบนของตัวถัง (สำหรับรุ่น XGA, GGA ท่อน้ำเข้าอยู่ด้านล่างของถัง
  • ติดลูกลอยที่ตำแหน่งท่อน้ำข้าวของถัง
  • ต่อท่อน้ำออกด้านล่างของถัง
  • จุดระบายตะกอน ให้คลายปลั๊กอุดออก เวลาล้างทำความสะอาดถัง
  • การติดตั้งต้องห่างจากแหล่งความร้อน สารเคมี หรือการถูกกระแทก
  • ข้อควรปฏิบัติ
  • ควรทำความสะอาด หรือระบายตะกอนออกปีละ 1 ครั้ง

 

ข้อควรระวัง

  • XGA, GGA การต่อท่อน้ำเข้า, น้ำออกต้องมีระยะห่างของท่อกับพื้น 5-10 cm.

 

 

ขั้นตอน การติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน AQUA

wt_under_in1ขั้น ตอนที่ 1

ขุดหลุมและทำฐานราก ในกรณีดินอ่อนเหลวมีน้ำใต้ดินสูง ให้ทำการตอกเสาเข็มตามที่กำหนดในแบบ การฝังถังให้ระดับปากถังสูงกว่าระดับพื้นเล็กน้อย หรือเสมอกัน

 

 

 

 

wt_under_in2ขั้น ตอนที่ 2

เมื่อขุดดินและตอกเสาเข็ม ได้ตามแบบที่ต้องการแล้วปรับก้นบ่อให้เรียบแล้วจึงค่อยวางแผ่นคอนกรีตเสริม เหล็ก

 

 

 

 

wt_under_in3ขั้น ตอนที่ 3

วางถังลงบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเติมน้ำให้เต็ม พร้อมตั้งท่อเข้ากับ FLOAT VALVE (ลูกลอย) และต่อท่อออกกับ FOOT VALVE ต่อท่อระบายอากาศจากตัวบริเวณไหล่ถังไปยังช่องท่อหรือเลี่ยงขึ้นกำแพง

ขั้น ตอนที่ 4

กลบด้วยดินทรายเป็น ชั้นๆละประมาณ 30 ซม. แล้วทำการอัดให้แน่น ไม่ควรใช้ดินผสมกรวด อิฐหัก หิน เศษไม้หรือวัสดุหยาบ เป็นวัสดุที่ใช้ในการกลบ

ขั้น ตอนที่ 5

เทแผ่นพื้นคอนกรีตเสริม เหล็ก เพื่อเป็นการรัดปากถัง โดยเผื่อระยะเมื่อวางฝาปิดปากถังแล้ว ฝาจะเสมอพอดีกับแผ่นพื้นคอนกรีต

 

กรณี ติดตั้งถังบริเวณสนามหญ้าให้ระดับปากถัง มีความสูงกว่าระดับของสนามหญ้า +5 Cm. (กันน้ำท่วมล้นเข้าปากถัง)