Three Lobe Rotary Blower : เครื่องเติมอากาศ ( air blower )

หลักการทำงาน เครื่องเติมอากาศ ( air blower )
เครื่องเติมอากาศ แบบ 2 แกนหมุน ซึ่งประกอบด้วยใบพัดชนิด 3 ใบ ซึ่งหมุนเคลื่อนที่อยู่ในตัวเรือนของเครื่องเติมอากาศ โดยมีทิศทางในการหมุนตรงกันข้ามกันด้วยระยะชิดของตัว   ใบพัดที่เหมาะสมของใบพดทำให้สามารถเก็บกักลมไว้ในช่องว่างภายระหว่างใบพัดได้เมื่อแกนหมุนเริ่มทำงานจะเกิดแรงดันภายในตัวเรือนของเครื่องเติมอากาศ ดังนั้นอากาศที่เก็บ  ไว้ในช่องว่างระหว่างใบพัดจะถูกดันออกไปสู่ภายนอกตัวเรือนเพื่อนำไปใช้งาน นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ออกแบบพิเศษให้มีลักษณะของแกนหมุนและใบพัดชนิด3 ใบ มีลักษณะบิด  เป็นเกลียว เพื่อที่จะให้เกิดการลดแรงหมุนในแนวแกนลงทำให้ลมที่ออกมามีความสม่ำเสมอราบเรียบ และทำให้การสั่นสะเทือนและเสียงลดลงด้วย

 

ลักษณะการใช้งาน
1.ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไป
2.ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสหกรรมใช้ในระบบดูดแบบสูญญากาศ
3.ใช้ในระบบปิโตรเคมี
4.ระบบผลิตในโรงงานต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตเส้นด้าย และอื่น ๆ

รายละเอียด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เครื่องเติมอากาศ ( air blower )

• ประหยัดพลังงาน
• กันสั่นสะเทือน,เสียง น้อยลง แรงดันและปริมาณลมมีความสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับชนิดแกนหมุน 2 แกน
• เพลาของเครื่องเติมอากาศมีขนาดใหญ่ทำให้มีความทนทานสูง
• มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวเนื่องจากใช้วัสดุทีดี