Drum Screen

หลักการทำงาน

เครื่องดักขยะอัตโนมัติที่ใช้ติดตั้งในระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียเข้าสู่เครื่องดักขยะโดยการปั๊มเข้าสู่ถังกระจายน้ำภายในเครื่องจักรที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของหน้าตะแกรง ที่มีลักษณธเป็นตะแกรงทรงกระบอก โดยตะแกรงนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณtป้องกันการอุดตัดของเศษขยะ โดยมีลักษณะเป็นลิ่ม(Trapezoid- section) ตะแกรงทรงกระบอกนี้จะทำการหมุนอย่างช้า ๆ เพื่อให้ไปด้านหน้าเพื่อให้ขยะที่ปะปนมากับน้ำเสียติดที่ด้านหน้าตะแกรง โดยที่ปลายอีกด้านหนึ่งมีใบมีดปาดตะกอนออกจากผิวของตะแกรง และมีน้ำล้างหน้าตะแกรงเพื่อให้เกิดความสะอาด และน้ำเสียที่แยกขยะออกแล้วผ่านทะลุเข้าสู่ตะแกรงทรงกระบอกด้านในลงสู่ช่องออกด้านล่างของตะแกรงเพื่อออกไปสู่ขบวนการถัดไป

ลักษณะการใช้งาน
– น้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
– โรงงานกระดาษ, โรงงานอาหาร
– น้ำเสียชุมชน
– น้ำเพื่อการผลิตประปา
– น้ำเพื่อขบวนการผลิตน้ำตาล
– น้ำเสียจากโรงซักรีด

รายละเอียด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
• โครงสร้างทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สินม
• มีความสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้หลายขนาดตั้งแต่   8 – 1,720 ลบม./ชัวโมง
• สามารถทำความสะอาดตะแกรงดักขยะได้ด้วยตัวเอง