แผ่นช่วยตกตะกอนแบบ Tube Settler

แผ่นช่วยตกตะกอนแบบ Tube Settler

ถังตกตะกอนสำเร็จรูปแบบแผ่นช่วยตกตะกอน

หลักการทำงาน
“INKA Lamella separator” เป็นถังตกตะกอนที่ถูกออกแบบพิเศษทำให้สามารถลดพื้นที่ในการตกตะกอนและยังทำให้ขนาดของถังตกะกอนเล็กลงกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับถังตกตะกอนแบบดั้งเดิม น้ำที่มีส่วนผสมของตะกอนจะไหลเข้าสู่ช่องทางน้ำเข้าและจะถูกบังคับให้ไหลย้อยขึ้นผ่านแผ่นตกตะกอนซึ่งเอียงทำมุมกับถังตกตะกอนซึ่งแผ่นตกตะกอนจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนพื้นที่ตกตะกอนในแนวระนาบจำลองทำให้สามารถลดพื้นที่ใช้ในการตกตะกอนไปได้จำนวนมากะกอนเมื่อตกสัมผัสกับพื้นผิวจะไหลลงสู่ ก้นถัง ในส่วนของน้ำใสจะไหลออกไปยังช่องทางน้ำออกที่อยู่ด้านบน

ลักษณะการใช้งาน
1.ใช้ในระบบ Recirculation เพื่อนำน้ำกับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของอุตสหกรรม
2.ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
3.ระบบปรัปปรุงคุณน้ำภาพน้ำเพื่อนำมากลับมาใช้ใหม่

รายละเอียด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

1.ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของถังตกตะกอนช่วยลดภาระของถังตกตะกอนสามารถรับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นได้หลายเท่าโดยไม่กระทบคุณภาพของน้ำ
2. สามารถลดขนาดของถังตกตะกอนที่จะทำการสร้างใหม่ได้ ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและเนื้อที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำ