แผ่นช่วยตกตะกอนแบบ Lamella Plate

Lamella Plate 

ถังตกตะกอนสำเร็จรูปแบบแผ่นช่วยตกตะกอน

หลักการทำงาน
“INKA Lamella separator” เป็นถังตกตะกอนที่ถูกออกแบบพิเศษทำให้สามารถลดพื้นที่ในการตกตะกอนและยังทำให้ขนาดของถังตกะกอนเล็กลงกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับถังตกตะกอนแบบดั้งเดิม น้ำที่มีส่วนผสมของตะกอนจะไหลเข้าสู่ช่องทางน้ำเข้าและจะถูกบังคับให้ไหลย้อยขึ้นผ่านแผ่นตกตะกอนซึ่งเอียงทำมุมกับถังตกตะกอนซึ่งแผ่นตกตะกอนจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนพื้นที่ตกตะกอนในแนวระนาบจำลองทำให้สามารถลดพื้นที่ใช้ในการตกตะกอนไปได้จำนวนมากะกอนเมื่อตกสัมผัสกับพื้นผิวจะไหลลงสู่ ก้นถัง ในส่วนของน้ำใสจะไหลออกไปยังช่องทางน้ำออกที่อยู่ด้านบน

ลักษณะการใช้งาน
1.ใช้ในระบบ Recirculation เพื่อนำน้ำกับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของอุตสหกรรม
2.ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
3.ระบบปรัปปรุงคุณน้ำภาพน้ำเพื่อนำมากลับมาใช้ใหม่

รายละเอียด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1.รูปทรงเล็กกระทัดรัด ไม่เปลื้องเนื้อทีในการติดตั้ง สามารถพื้นทีได้ถัง 90 %
2.ทุก ๆ 1ตารางเมตร ของพื้นที่แนวราบสามารถเทียบเท่ากับ 10 ตารางเมตร ของพื้นที่ตกตะกอน
3.ติดตั้งได้ง่าย และลดต้นทุนในการติดตั้ง
4.ลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
5.อุปกรณ์ที่มีการสึกหรอมีน้อยมากเนื่องจากอุปกรณ์มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้อยู่น้อย