ฺBar Screen

หลักการทำงาน
เครื่องจักรที่ใช้สำหรับแยกเศษขยะที่ปะปนมากับน้ำเสียออก โดยน้ำเสียจะไหลผ่านตะแกรงของเครื่องจักรและเศษขยะที่มีขนาดใหญ่กว่าช่อง ตะแกรงจะถูกดักไว้ที่ด้านหน้าของตะแกรง เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะไหลเข้าไปในระบบถัดไป ตะแกรงมีลักษณะทรงลิ่มซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้ขยะติดและอุดตัน ระหว่างซีกตะแกรง ขยะจะถูกหวีกวาดขยะทำการกวาดขยะไปยังภาชนะเก็บขยะที่อยู่ด้านหลังของตะแกรง

ลักษณะการใช้งาน
1.ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงาน  กระดาษ, โรงงานอาหาร, โรงงานฟอกหนัง เป้นต้น
2.ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองต่าง ๆ
3.สถานีสูบน้ำและป้องกันน้ำท่วมต่าง ๆ

รายละเอียด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1.สามารถติดตั้งในรางรับน้ำเสียได้หลากหลายขนาด
2.ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
3.โครงสร้างผลิตจากวัสดุผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม
4.ออกแบบให้วัสดุมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน
5.ง่ายต่อการบำรุงรักษาใช้น้ำหล่อลื่นกันการสึกหรอไม่ต้องใช้จาระบี
6.ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อเครื่องจักร Torque Limitor