ถังเก็บน้ำตั้งพื้น Water Storage Tank

Water Storage Tank

เป้นถังเก็บน้ำตั้งพื้น สำหรับเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ถูกหลักอนามัย ฝาถังล็อคแน่นสนิทป้องกันน้ำ และแมลงจากภายนอกแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง นอกจากนี้ตัวถังยังผลิตจาก Polyethylene ชนิดพิเศษซึ่งได้รับการยอมรับจาก U.S FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) rugulation 177.1520 ให้เป็นวัสดุสำหรับภาชนะบรรจุน้ำดื่ม

ถังเก็บน้ำบนดิน AQUA สะดวก ใช้งานง่าย เพียงวางบนพื้นเรียบ ต่อท่อน้ำเข้า – ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที

หมวดหมู่:

รายละเอียด