Grease trap under sink/above ground
เป็นถังดักไขมัน GTS เหมาะสำหรับการติดตั้งใต้อ่างล้างจาน ภายในมีแผ่นบังคับทิศทางน้ำเพื่อการแยกชั้นของไขมันที่ดีขึ้น มีตะแกรงดักขยะทำจากวัสดุสแกนเลสกันสนิม ผลิตจากกระบวนการ rotomoulding ทำให้ผนังหนาและมีความแข็งแรงทนทาน

ถังดักไขมัน Aqua Grease Trap (สำหรับตั้งพื้น)

AQUA GT ทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่1 : ตะแกรงดักเศษอาหาร ทำหน้าที่กรองและดักเศษอาหารออกจากถังน้ำให้ค้างไว้ในตะแกรงที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายและทำหน้าที่ลดความเร็วของถังน้ำทิ้งที่ไหลเข้าถังดักไขมัน

ส่วนที่2 : เป็นส่วนแยกและดักไขมันไว้ พื้นที่หน้าตัดของส่วนนี้จะถูกออกแบบให้มีขนาดเพียงพอที่จะแยกไขมันจากน้ำทิ้งที่ปล่อยมาตามอัตราการไหล ซึ่งจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันลอยตัวขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นผิวของน้ำ เมื่อไขมันที่แยกออกจากน้ำทิ้งเกิดการสะสมอยู่ในถังดักไขมันมากขึ้น ในส่วนแยกไขมันจำเป็นต้องมีการตักทิ้ง (ถังติดตั้งใต้ดิน) เพื่อไม่ให้ไขมันหลุดไปยังท่อน้ำทิ้ง สำหรับถังที่ติดตั้งใต้ซิงค์จะมีอุปกรณ์ระบายไขมันทำหน้าที่ระบายไขมันใส่ในภาชนะรองรับแล้วนำไปทิ้งก่อนที่จะไหลลงสู่ระบบบำบัดต่อไป

หมวดหมู่:

รายละเอียด

Aqua Grease trap Tank เป็นถังดักไขมันสำเร็จรูป ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการบำบัดน้ำทิ้งจากห้องครัว ร้านอาหาร และภัตตาคาร น้ำทิ้งที่ปล่อยออกมาจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง ภายในถังที่มีการเสริมแผ่นกั้นด้านล่างเพื่อให้น้ำที่ไหลมาปะทะมีความเร็วลดลง ทำให้ไขมันมีเวลาลอยตัวขึ้นมามากขึ้น ก่อนจะปล่อยน้ำใสออกไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต่อไป เพื่อทำการบำบัดให้ได้ค่าตามมาตรฐานน้ำทิ้ง