บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

     เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากับการบริการที่ครบวงจร บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้ทำการจัดตั้งและจดทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2547 โดยมีใบอนุญาตเลขที่ ว-109

     โดยมีนักวิทยาศาสตร์ควบคุมการวิเคราะห์และมีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีความถูกต้องแม่นยำได้มาตรฐาน เพื่อรองรับความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

AQUA standard
With our after-sale operating service a hundred of our customers in Thailand and worldwide are rest assured to leave their system or expert technician and scientist team.

AQUA’s laboratory analysis
Our laboratory and scientist team are certificated by Thai Ministry of Industry.

บริการก่อนการขาย
• ให้คำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับโครงการสำรวจหน้างาน

บริการหลังการขาย
• แนะนำการติดตั้งและจนถึง Start up ระบบ
• วิเคราะห์ค่าน้ำจากห้องแลปที่ได้รับมาตรฐาน

งาน OPERATE ซึ่งประกอบด้วยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมและ ประสบการณ์ จากการควบคุมระบบบำบัดที่มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียหลากหลายรูปแบบ เป็นผู้ดูแลให้กับลูกค้า

Pre – Sale service
• Free giving counsel for water, wastewater and waste-to-energy system.
• Site servey.

Worry-Free after sale service
• System guarantee after commisioning.
• Operation and laboratory analysis service pagkage.

Water quality analysis

Water quality analysis

Check water quality

Check water quality

Water quality management

Water quality management